• odczyt i kasowanie błedów
  • odczyt systemu i wersji sterownika
  • kasowanie inspekcji serwisowych, olejowych
  • kasowanie crasch-data, airbag, ABS